Palvelut


Kuulontutkimus

Kuulostudio tarjoaa kuulontutkimuksia Tampereella,  Porissa ja Seinäjoella. Kuulontutkimus koostuu äänes-ja puheaudiometri­asta sekä epämiellyttävyyskynnysten määrittämisestä. Suoritettavan tutkimuksen laajuuteen vaikuttaa sen lähtökohta: kuulokojetta hankittaessa on keskeistä kuulontason määrittäminen tarkasti ja monipuolisesti. Tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin tunti. Lisäksi korvien puhtaudesta tulisi varmistua ennen saapumista, koska mahdollinen vaha korvakäytävässä voi olla este tutkimuksen suorittamiselle.

 

Kojesäätö

Pidempäänkin käytössä ollutta kuulokojetta voidaan mahdollisesti säätää ja sen äänensävyä muuttaa, mikä lisää kojeen käyttömukavuutta. Kuulostudiossa on mahdollista selvittää kojeenne säätövara, vaikka sää­töä varten ensisijainen toimija on kojeen käyttöönne luovuttanut taho.

 

Kojesovitus

Tottumus ja säännöllinen päivittäinen käyttö varmis­tavat onnistuneen kojesovituksen sen jälkeen kun kuulonne on tutkittu ja sopivin koje valittu. Kuulontutkija tarkastaa myös korvakappaleen sopi­vuuden, varmistaa käyttö- ja hoito-ohjeiden tulleen tutuiksi ja käsittelyn sujuvaksi. Kojekohtaiset omi­naisuudet myös kerrataan ja asiakas saa mukaansa kirjalliset ohjeet totuttelun tueksi.

 

Mallinotto

Yksilöllinen korvakappale (samoin kuulonsuojain) teh­dään korvasta valetun mallin mukaan, joten kappa­leen tulisi olla käyttäjälleen täysin sopiva. Malliainee­na käytetään minuuteissa jähmettyvää silikonimassaa, jolla korvakäytävä täytetään ruiskua apuna käyttäen. Toimenpiteenä mallinotto on kivuton ja vaaraton; kor­vakäytävän tulee ehdottomasti olla vahasta puhdas.

 

Tuki ja opastus

Kuulokojeen hankinta ja käytön harjoittelu vaatii oma-aloitteellisuutta sekä aktiivisuutta, mutta työ tuottaa yleensä hyvän tuloksen, toimivan ja tutun apuvälineen muodossa. Tottuminen ja uuden asi­an oppiminen helpottuu, jos sovitustilanteessa on läsnä myös esim. vanhuksen omainen. Kojeen ja apuvälineen mukana seuraa myös kirjallinen käyttöohje johon kannattaa tutustua hyvin. Mikäli käytön myötä herää lisäkysymyksiä, ottakaa roh­keasti yhteyttä Kuulostudioon!_____________________________________________________________________________________________________________________


Kuulokojehuolto

Huollamme kaikkia Suomessa myytäviä kuulokojemerkkejä: Phonak, Oticon, Gn Resound, Beltone, Hansaton, Widex, Bernafon, Siemens. Jokainen korjattava tai valmistettava koje käy läpi standardien mukaisen testauksen, jolla varmistetaan kojeen toimivuus. Annamme myös opastusta puhelimitse.

Yksilölliset kuulokojeiden muutostyöt, sekä kojeen käytönopastus voidaan tehdä meillä. Suunnitellulla ja säännöllisellä huollol­la ja tarkastuksilla lisätään kojeiden käyttöikää ja minimoidaan korjauksista aiheutuvat kulut tulevaisuudessa.

 

Audiometrihuolto

Tekninen audiologia sisältää myös kuulontutkimuslaitteiden huollot, kansainvälisten standardien mukaiset kalibroinnit ja korjaukset. Huoltomme käsittää koko Suomen alueen. Huollot tapahtuvat pääsääntöisesti toimitiloissamme, mutta ne on mahdollista suorittaa myös keskitetysti asiakkaiden tiloissa.


_____________________________________________________________________________________________________________________


Apuvälineasennukset

Palveluihimme kuuluvat myös apuvälineasennukset, joilla voidaan toteuttaa turvallisem­pi ja käytännöllisempi koti. Asennamme ja huollamme useiden vuosien kokemuksella kuulorajoitteisten hälytinjärjestelmät ja kuulon apuvälineet malliin ja merkkiin katsomatta.

Asiantunteva asen­nus-/asiakaspalvelu varmistaa täydellisen opastuksen ja vaivattoman käytön asennetuil­le laitteille. Panostamme asiakastyytyväisyyteen, joka näkyy nopeana ja erittäin kattava­na palveluna.

Toimintakyvyn ylläpitämiseksi elämän eri vaiheissa tarvitaan erilaisia apuvälineitä. Vanhukset sekä muut erityisryhmät asettavat kodin toimivuudelle kovat vaatimukset. Apuvälineiden tarve saattaa tulla myös hyvinkin yllättäen äkillisen sairauden takia. Taitavalla suunnittelulla ja apuvälineillä voidaan helpottaa kuulovammaisten normaa­liarkea.

Apuvälineasennuksissa kiinnitämme erityistä huomiota kuulovammaisen asiakkaan ja kodin asettamiin vaatimuksiin. Tavoitteena on esteetön ja turvallinen toimiminen omas­sa kotiympäristössä._____________________________________________________________________________________________________________________


Kuulonsuojaus

Kuulonsuojaus on tarpeellista, jos ei saa selvää melun takia toisen puheesta metrin etäisyydeltä. Kuuloa voi suojata vähentämällä altistusta melulle tai käyttämällä kuulosuojaimia. Kuulostudio valmistaa yksilöllisiä kuulonsuojaimia sekä sovitteita monitorointikuulokkeille, meluisissa olosuhteissa työskenteleville sekä muusikoiden käyttöön.

 

Monitorointikuulokkeet

Yksilöllisesti valmistetut monitorointisovitteet takaavat seuraavat ominaisuudet:

  • Yksilöllinen, helppo ja tarkka miksausmahdollisuus

  • Korvaa raskaan kaiutinmonitoroinnin

  • Vaimentaa tehokkaasti lavamelua

  • Keino tarkempaan soittamiseen ja laulamiseen


Soittajalle ja laulajalle on ensiarvoisen tärkeää kuulla oman esiintymisensä ääni sekä saada monitoroinnilla kuuloyhteys tarvittaviin orkesterin instrumentteihin. Varsin usein esiintyvät taiteilijat järjestävät esiintymiseen tarvittavan monitoroinnin kalliiden ja hankalasti siirreltävien kaiuttimien kautta.

Ratkaisuna on kaiuttimet korvaava monitorointikuulokejärjestelmä, joka koostuu korkealaatuisista kuuloke-elementeistä ja monitorointisovittimista. Monitorointikuulokkeiden kautta voidaan monitorointi ohjata suoraan ja yksilöllisesti esiintyjän korviin ja näin saadaan normaaliin esiintymistilanteeseen studiotilanteen kaltainen tarkkuus. Monitorointikuulokkeet yhdistettynä yksilöllisiin sovitteisiin suojaa korvia myös liian voimakkaalta ympäristön äänenvoimakkuudelta.


Yksilölliset kuulonsuojaimet

Yksilöllisen kuulonsuojaimen etuuksia on sen pienuus, istuvuus ja huomaamattomuus. Vaimennus on erittäin tehokas sen tiiviyden johdosta ja yksilöllinen melusuoja palvelee parhaiten myös silloin, kun tarvitaan montaa eri suojaustasoa. Suojaus on toteutettu erillisillä filttereillä, jotka ovat helppo irrottaa melusuojasta pesun ajaksi.

 

Uima- ja unitulpat

Kuulostudiosta voi myös tilata yksilöllisiä uima- ja unitulppia, jotka tehdään kuulonsuojaimien tavoin korvan mallin mukaan. Uimatulpat estävät veden pääsyn korvakäytävään ja istuvat käyttäjälleen hyvin. Uimatulppia ei suositella käytettävän sukeltamiseen. Unitulpat vaimentavat kuorsauksen, liikenteen ja muut häiriöäänet. Ne on valmistettu erittäin pehmeästä materiaalista ja niitä on mukava käyttää läpi yön._____________________________________________________________________________________________________________________


Kuulokojeet

Kuulostudiosta löydät kaiken merkkiset kuulokojeet. Nykyaikaiset kuulokojeet muistuttavat ulkomuodoltaan mitä tahansa kommunikointilaitteita ja markkinoilta on saatavilla myös paljon erilaisia kuulon apuvälineitä, jotka auttavat havaitsemaan kodin tärkeät merkkiäänet. Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet tutkitusti parantavat huonokuuloisten ihmisten elämänlaatua.

 

Kuulokoje – tai kommunikaattori, mikä se on?

Kuulokoje on aina yksilöllisesti sovitettava ja säädettävä laite, jonka ensisijainen hankintaperuste on alentunut kuulo. Yksilöllinen valinta takaa kuulemisen apuvälineen sopivuuden myös silloin, kun varsinainen kuulokoje ei olekaan paras vaihtoehto. Tämän varalta liikkeessämme on erilaisia apuvälineitä joiden avulla kommunikaatiovaikeuksia voidaan lieventää.

Kuulokojeen käyttö ja käsittely vaativat tottumusta. Alentuneesta kuulosta ja siihen sopivista apuvälineistä voitte tulla keskustelemaan kanssamme!

Kuulokojeet voidaan jakaa kahteen pääryhmään:
Korvakäytäväkojeet, joissa kojeisto on sisäänrakennettu yksilölliseen kuorikkoon. Korvankäytäväkojeet voivat pienimmillään sijaita kokonaan näkymättömissä korvakäytävässä.

Korvantauskojeet, joiden valikoimassa on lukuisia malli-, väri- ja kokovaihtoehtoja. Kojeeseen kuuluu tärkeänä osana yksilöllisesti valmistettu erillinen korvakappale. Uusi tekninen sovellutus siirtää kuulokkeen korvakäytävään sijoitettavaksi, jolloin korvakappaleen voi korvata myös hyvin kevyt minikorvakappale tai vakiokokoinen sovite, niin sanottu tippi.

 

Kommunikaattorit

Kommunikaattorit ovat puolestaan valikoima erilaisia kuulon apuvälineitä, joiden vahvistama ääni tulee kuulokkeiden kautta (nappi- tai pannalliset kuulokkeet). Täysin langattomiakin kommunikaattoreita on saatavilla; ne ovat erittäin helppokäyttöisiä ja voidaan ottaa käyttöön tarpeen vaatiessa kuunteluolosuhteiden mukaan (esim. vanhainkodin virkistystoiminta). Äänen vahvistustasoltaan kommunikaattorit eivät yllä varsinaisen kuulokojeen tasolle, joten vaikeasti huonokuuloisen apuvälineeksi niistä ei ole.